Renowned Speakers

Cecilia Brando-Garrido

Gimbernat in Sant Cugat del Vallès ,

Spain

Naomi Matsumori

University of Hiroshima,

Japan

Meglena M Balaburova

Medical University,

Bulgaria

Herng-Chia Chiu

Institute for Hospital Management,

China

Guo Qing

The University of Hong Kong - Shenzhen Hospital,

China

Chia-Ling Chao

E-DA Hospital,

Taiwan

Pei Pei Chiu

Cheng Hsin General Hospital,

Taiwan

Yu-Wen Wang

E-DA Hospital,

Taiwan

Chia-Hui Yu

E-DA Hospital,

Taiwan